Profil

Ponúkame Vám vybavenie stavebného povolenia na kľúč pre oblasti okresov Pezinok a Senec.

 

Zabezpečíme pre Vás:

 • polohopisno-výškopisné zameranie pozemku
 • situáciu osadenia stavby na pozemku
 • projektové dokumentácie prípojok inžinierskych sietí
 • vyjadrenia správcov inžinierskych sietí
 • zastupovanie v územnom a stavebnom konaní
 • vybavenie územného rozhodnutia
 • vybavenie stavebného povolenia
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia
 • vytýčenie stavby a hraníc pozemku
 • vyhotovenie geometrického plánu
 • sprostredkovanie stavebného dozoru
 • vyhotovenie projektovej dokumentácie novostavby alebo rekonštrukcie
 • prepracovanie jestvujúcej projektovej dokumentácie

Výsledky vyhľadávania: